DOGMATYKA
dla każdego

cykl formacyjny przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych a w szczególności liderów, animatorów itd. wspólnot parafialnych

Dziesięć dwugodzinnych spotkań składa się na syntetyczne wprowadzenie w podstawowe prawdy wiary - od Boga w Trójcy św. jedynego po rzeczy ostateczne... Cykl organizowany i prowadzony w dekanatach przez ACFP (Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej).

Szczegółowy program

Każde spotkanie to dwie godziny zegarowe wykładu z przerwą oraz możliwością zadawania pytań. Kolejność tematów może ulegać zmianie w zależności od dyspozycyjności prowadzących
Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrań zajęć.

1. Wiara w Boga: jednego w Trójcy
    Na co należy uważać gdy mówimy o Bogu (antropomorfizm itd.)?
    Jeden Bóg – cechy boskiej natury (teologia naturalna)
    Objawienie w sensie ścisłym i w sensie szerokim oraz potocznym
    Wiara jako odpowiedź Bogu
    Trójca „Osób”
        Natura – aspekt jedności
        Osoba (hipostaza) – aspekt wielości
        Jak nie wierzymy? (modalizm, tryteizm, arianizm itd.)
        Współwieczność jedności i wielości

2. Wiara w Boga: Ojca i Stworzyciela
    Jak czytać biblijne opowiadania o stworzeniu?
    Stworzenie a ewolucja
    Opatrzność (między deizmem a deterministyczną predestynacją)
    Kim są aniołowie (i szatan) i co mogą?

3. Co wiemy o człowieku? (antropologia)
    Podobieństwo do Boga
    Jedność duchowo-materialna (dusza i ciało – jak rozumieć ich wzajemną relację?)
    Władze człowieka (aspekty doświadczenia egzystencjalnego)
            Umysł / mózg i rozumność
            Wola i wolność
            Umysł / mózg i emocjonalność (serce?)
            Sumienie
Naturalna zdolność do komunikacji z Bogiem

4. Łaska, grzech człowieka i jego skutki
Co to jest łaska?
            Łaska niestworzona
            Łaska stworzona
                    Łaska uświęcająca
Co to jest grzech pierworodny?
    Grzech pierwszych rodziców
    Stan braku łaski
        Konsekwencje grzechów
            (zachowany „obraz”, utracone „podobieństwo”)
            „pożądliwość”
            co dziedziczymy, a czego nie?
    Niemożność samozbawienia (na czym polega pelagianizm?)

5. Wierzę w Boga Wcielonego i zbawiającego
Wcielenie
        Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem
        Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem
        Unia hipostatyczna i jej skutek zbawczy: jedyne pośrednictwo Chrystusa
Zbawienie
        wymiar obiektywny (dzieło zbawcze Chrystusa)
                wierność Chrystusa odwraca niewierność Adama
                odpuszczenie grzechów (uczynkowych i zgładzenie pierworodnego)
                nowe stworzenie
        wymiar subiektywny (przyjęcie skutków dzieła zbawczego przez danego człowieka)
                słowo Boże, wiara, sakramenty, wspólnota…
                 już i jeszcze nie zbawienia subiektywnego

6. Wierzę Ducha Świętego
Trzeci z Trójcy
Działanie Ducha w stworzeniu
Działanie Ducha w człowieku
        Uprzedzające – ku wierze
        Uświęcające (chrzest)
                Wzmocnienie wobec dobra
                    (rozpoznanie, wybór środków, męstwo, wytrwałość)
                    i ochrona w pokusie
                Charyzmaty pośrednio dla wspólnoty
        Ukierunkowujące ku posłudze (bierzmowanie)
                Ukierunkowanie na drogę życiową – „powołanie”
                Charyzmaty dla wspólnoty

7. Wierzę w Kościół
Ekklesia – zwołanie wspólnoty uczniów Jezusa
Tożsamość Kościoła
        Ciało Chrystusa
        Lud Boży
        Wspólnota
        Sakrament zbawienia
Kto jest w Kościele
        Członki ciała – żywe i martwe
        Schizma i herezja => ekumenizm
        Przyporządkowanie do Kościoła => dialog międzyreligijny
                Obowiązek misji
Powołania, posługi i charyzmaty
        Apostolskość Kościoła i rola pasterzy
        Odpowiedzialność wszystkich za wszystkich
        Współpraca świeckich z pasterzami
Maryja i inni święci
        Maryja jako wzór Kościoła
        Communio sanctorum (wstawiennictwo świętych)

8. Bóg działa w sakramentach i przemienia nas na obraz Chrystusa
Co to jest sakrament?
        Znak sakramentalny
        Łaska sakramentalna
        Sakramenty a sakramentalia
Inicjacja chrześcijańska
[uwaga: wszystkie sakramenty omawiane w schemacie: skutek (łaska sakramentu i współdziałanie z nią) => dyspozycja przyjmującego (warunki przyjęcia) => materia, forma, szafarz]
        Chrzest
        Bierzmowanie
        Eucharystia

9. Sakramenty uzdrowienia i komunii
Sakrament pokuty
Sakrament namaszczenia chorych
Sakrament święceń
Sakrament małżeństwa

10. Na co mamy nadzieję?
„Rzeczy stateczne” (indywidualne)
        śmierć
        sąd (szczegółowy, indywidualny)
        niebo albo piekło
                czyściec i modlitwa za zmarłych (odpusty)
                piekło (a miłosierdzie Boże)
                niebo (szczęście z „oglądania” Boga jeszcze przed zmartwychwstaniem ciała)
Dopełnienie dziejów zbawienia (powszechne, wspólnotowe):
        Paruzja
        zmartwychwstanie ciał i przemiana kosmosu
        sąd ostateczny
        „gody Baranka”

Dogmatyka Katowice online

rozpoczęcie październik 2021


 1. adresat: wszyscy poszukujący wzrostu w wierze, a w szczególności liderzy, animatorzy, osoby zaangażowane w formację w parafii, wspólnocie itd.
 2. miejsce:  zajęcia odbywać się będą w formie online. 
 3. termin: środa, 19:00-ok. 21:15

      13.10 - dr Magdalena Jóźwik (stworzenie)
      27.10 - dr Karolina Dobies (Trójca)   
      10.11 - dr Karolina Dobies (człowiek) 
      24.11 - dr Magdalena Jóźwik (łaska) 
      08.12 - dr Karolina Dobies (Duch Św.) 
      22.12 - dr Magdalena Jóźwik (Jezus Chrystus) 
      27.01 - dr Magdalena Jóźwik (Kościół) 
      02.02 - dr Magdalena Jóźwik (sakramenty)  
      16.02 - dr Karolina Dobies (życie wieczne)  
      23.02 - dr Magdalena Jóźwik (sakramenty cd.) 
 4. koszt: dobrowolna ofiara (na miejscu lub na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 (BNP Paribas) , w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – dogmatyka”  

ZAPISY
na edycję Katowice online

Wypełnienie poniższego formularza równa się zgłoszeniu chęci uczestnictwa i zgodzie na przetwarzanie danych przez Archidiecezję Katowicką zgodnie z obowiązującym prawem. Odpowiemy drogą e-mail potwierdzając zgłoszenie.
Można też zgłosić się mailowo na adres: centrum.formacji@katowicka.pl lub telefonicznie
(nr 519546012 we wtorki, czwartki, piątki 9:00-15:00).

zakończona edycja 1: Wodzisław

po raz pierwszy...

Dekanat wodzisławski był pierwszym dekanatem, w którym odbył się cykl "Dogmatyka dla liderów", był to więc swoisty poligon dla prowadzących - dr Karoliny Dobies, dr Magdaleny Jóźwik i ks. Grzegorza Strzelczyka.

u św. Herberta

Spotkania odbywały się w od 19.09.2018 do 10.04.2019 w gościnnych progach parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim.

zakończona edycja 2: Piotrowice

po raz drugi...

Dekanat piotrowicki był drugi. Ale w nim po raz pierwszy robiliśmy każde spotkanie w innej, kolejnej parafii dekanatu...

Spotkania odbywały się w od 13.03.2019 do 9.10.2019.

zakończona edycja 3:
Żory

po raz trzeci...

Trzeci dekanat w którym zagościła "Dogmatyka dla liderów" prowadzona przez dr Karolinę Dobies, dr Magdalenę Jóźwik oraz ks. Grzegorza Strzelczyka.

u św. Stanisława

Spotkania odbywały się w od 20.03.2019 do 30.10.2019.

zakończona edycja 4:
Piekary

po raz czwarty... 

Dekanat piekarski był czwarty...

w Bazylice Piekarskiej

Spotkania odbywały się w od 27.03.2019 do 23.10.2019.

zakończona edycja 5: Panewniki

po raz piąty...

Edycja w Piekarach zaczynała stacjonarnie, ale nasze spotkania zakończyliśmy wykładami w formie online - ze względu na epidemię koronawirusa.

parafia św. Ludwika Króla i WNMP 

Spotkania odbywały się od 13.11.2019 do 15.04.2020.

zakończona edycja 6: Mikołów

po raz szósty...

Edycja w Mikołowie odbywała się przede wszystkim w formie online...

u św. Antoniego z Padwy

Spotkania odbywały się od 05.02.2020 do 17.06.2020.

zakończona edycja 7:
Tychy

po raz siódmy...

Edycja w Tychach zaczynała się stacjonarnie i poza paroma spotkaniami odbywała się w takiej formie do końca.

Parafia św. Marii Magdaleny

Spotkania odbywały się od 20.10.2020 r. do 23.03.2021 r.

zakończona edycja 8: Mysłowice

po raz ósmy...

Edycja w Mysłowicach zaczynała się stacjonarnie i poza paroma spotkaniami odbywała się w takiej formie do końca.

Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela

Spotkania odbywały się od 18.11.2020 r. do 07.04.2021 r.

Kontakt

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej
Marii Skłodowskiej-Curie 30/5
Katowice
Email: centrum.formacji@katowicka.pl
Telefon: 519546012 (wtorki, czwartki, piątki 9:00-15:00)

Konto

Archidiecezja Katowicka
77 1600 1055 1848 6348 7000 0003
(BNP Paribas)
w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – dogmatyka” 

Mobirise web page maker - See it