html templates

DOGMATYKA
dla liderów

cykl formacyjny przeznaczony dla liderów, animatorów itd. wspólnot parafialnych

Dziesięć dwugodzinnych spotkań składa się na syntetyczne wprowadzenie w podstawowe prawdy wiary - od Boga w Trójcy św. jedynego po rzeczy ostateczne... Cykl organizowany i prowadzony w dekanatach przez ACFP (Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej).

Szczegółowy program

Każde spotkanie to dwie godziny zegarowe wykładu z przerwą oraz możliwością zadawania pytań. Kolejność tematów może ulegać zmianie w zależności od dyspozycyjności prowadzących
Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrań zajęć.

1. Wiara w Boga: jednego w Trójcy
    Na co należy uważać gdy mówimy o Bogu (antropomorfizm itd.)?
    Jeden Bóg – cechy boskiej natury (teologia naturalna)
    Objawienie w sensie ścisłym i w sensie szerokim oraz potocznym
    Wiara jako odpowiedź Bogu
    Trójca „Osób”
        Natura – aspekt jedności
        Osoba (hipostaza) – aspekt wielości
        Jak nie wierzymy? (modalizm, tryteizm, arianizm itd.)
        Współwieczność jedności i wielości

2. Wiara w Boga: Ojca i Stworzyciela
    Jak czytać biblijne opowiadania o stworzeniu?
    Stworzenie a ewolucja
    Opatrzność (między deizmem a deterministyczną predestynacją)
    Kim są aniołowie (i szatan) i co mogą?

3. Co wiemy o człowieku? (antropologia)
    Podobieństwo do Boga
    Jedność duchowo-materialna (dusza i ciało – jak rozumieć ich wzajemną relację?)
    Władze człowieka (aspekty doświadczenia egzystencjalnego)
            Umysł / mózg i rozumność
            Wola i wolność
            Umysł / mózg i emocjonalność (serce?)
            Sumienie
Naturalna zdolność do komunikacji z Bogiem

4. Łaska, grzech człowieka i jego skutki
Co to jest łaska?
            Łaska niestworzona
            Łaska stworzona
                    Łaska uświęcająca
Co to jest grzech pierworodny?
    Grzech pierwszych rodziców
    Stan braku łaski
        Konsekwencje grzechów
            (zachowany „obraz”, utracone „podobieństwo”)
            „pożądliwość”
            co dziedziczymy, a czego nie?
    Niemożność samozbawienia (na czym polega pelagianizm?)

5. Wierzę w Boga Wcielonego i zbawiającego
Wcielenie
        Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem
        Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem
        Unia hipostatyczna i jej skutek zbawczy: jedyne pośrednictwo Chrystusa
Zbawienie
        wymiar obiektywny (dzieło zbawcze Chrystusa)
                wierność Chrystusa odwraca niewierność Adama
                odpuszczenie grzechów (uczynkowych i zgładzenie pierworodnego)
                nowe stworzenie
        wymiar subiektywny (przyjęcie skutków dzieła zbawczego przez danego człowieka)
                słowo Boże, wiara, sakramenty, wspólnota…
                 już i jeszcze nie zbawienia subiektywnego

6. Wierzę Ducha Świętego
Trzeci z Trójcy
Działanie Ducha w stworzeniu
Działanie Ducha w człowieku
        Uprzedzające – ku wierze
        Uświęcające (chrzest)
                Wzmocnienie wobec dobra
                    (rozpoznanie, wybór środków, męstwo, wytrwałość)
                    i ochrona w pokusie
                Charyzmaty pośrednio dla wspólnoty
        Ukierunkowujące ku posłudze (bierzmowanie)
                Ukierunkowanie na drogę życiową – „powołanie”
                Charyzmaty dla wspólnoty

7. Wierzę w Kościół
Ekklesia – zwołanie wspólnoty uczniów Jezusa
Tożsamość Kościoła
        Ciało Chrystusa
        Lud Boży
        Wspólnota
        Sakrament zbawienia
Kto jest w Kościele
        Członki ciała – żywe i martwe
        Schizma i herezja => ekumenizm
        Przyporządkowanie do Kościoła => dialog międzyreligijny
                Obowiązek misji
Powołania, posługi i charyzmaty
        Apostolskość Kościoła i rola pasterzy
        Odpowiedzialność wszystkich za wszystkich
        Współpraca świeckich z pasterzami
Maryja i inni święci
        Maryja jako wzór Kościoła
        Communio sanctorum (wstawiennictwo świętych)

8. Bóg działa w sakramentach i przemienia nas na obraz Chrystusa
Co to jest sakrament?
        Znak sakramentalny
        Łaska sakramentalna
        Sakramenty a sakramentalia
Inicjacja chrześcijańska
[uwaga: wszystkie sakramenty omawiane w schemacie: skutek (łaska sakramentu i współdziałanie z nią) => dyspozycja przyjmującego (warunki przyjęcia) => materia, forma, szafarz]
        Chrzest
        Bierzmowanie
        Eucharystia

9. Sakramenty uzdrowienia i komunii
Sakrament pokuty
Sakrament namaszczenia chorych
Sakrament święceń
Sakrament małżeństwa

10. Na co mamy nadzieję?
„Rzeczy stateczne” (indywidualne)
        śmierć
        sąd (szczegółowy, indywidualny)
        niebo albo piekło
                czyściec i modlitwa za zmarłych (odpusty)
                piekło (a miłosierdzie Boże)
                niebo (szczęście z „oglądania” Boga jeszcze przed zmartwychwstaniem ciała)
Dopełnienie dziejów zbawienia (powszechne, wspólnotowe):
        Paruzja
        zmartwychwstanie ciał i przemiana kosmosu
        sąd ostateczny
        „gody Baranka”

edycja Piotrowice

 1. adresat liderzy (animatorzy itd., osoby przygotowujące się do takiej posługi dekanatu Katowice-Piotrowice
 2. miejsce: parafie dekanatu (por. niżej)
 3. termin: środy, 19.00-ok. 21.15

  13.03 - ks. Grzegorz Strzelczyk (Bóg, Trójca)  - par. NSPJ i św. Jana Bosko w Piotrowicach (Fredry 26, 40-662 Katowice)
  27.03 - dr Magdalena Jóźwik (stworzenie)  - par. MB Fatimskiej (ul. Bukszpanowa 26 , 40-750 Katowice)
  10.04 - dr Karolina Dobies (człowiek) - par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Radockiego 251, 40-645 Katowice)
  24.04 - dr Magdalena Jóźwik (łaska) - par. Matki Boskiej Częstochowskiej (Michałowskiego 9, 40-748 Katowice)
  08.05 - ks. Grzegorz Strzelczyk (Jezus Chrystus) - par. Trójcy Przenajświętszej (Tadeusza Boya-Żeleńskiego 34, 40-750 Katowice)
  22.05 - dr Karolina Dobies (Duch Św.) - szkoła oo. Pijarów (Pijarska 7, 40-750 Katowice)
  05.06 - dr Magdalena Jóźwik (Kościół) - par. NSPJ i św. Jana Bosko w Piotrowicach (Fredry 26, 40-662 Katowice)
  11.09 - ks. Grzegorz Strzelczyk  (sakramenty) - par. MB Fatimskiej (ul. Bukszpanowa 26 , 40-750 Katowice)
  25.09 - dr Magdalena Jóźwik (sakramenty cd.) - par. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Radockiego 251, 40-645 Katowice)
  9.10 - ks. Grzegorz Strzelczyk  (życie wieczne) - par. Matki Boskiej Częstochowskiej (Michałowskiego 9, 40-748 Katowice)
 4. UWAGA: zasadniczo zakończyliśmy już zapisy. Gdyby jednak ktoś jeszcze chciał dołączyć - prosimy o zgłoszenie na adres: centrum.formacji@archidiecezjakatowicka.pl
 5. koszt: dobrowolna ofiara (na miejscu lub na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 (BNP Paribas)), w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Dla liderów”  

edycja Piekary

 1. adresat liderzy (animatorzy itd., osoby przygotowujące się do takiej posługi dekanatu piekarskiego)
 2. miejsce: sala przy Bazylice piekarskiej
 3. termin: środy, 19.00-ok. 21.15

  27.03 ks. Grzegorz Strzelczyk (Bóg Trójca)
  10.04 dr Magdalena Jóźwik (Stworzenie) 
  24.04 dr Karolina Dobies (Człowiek) 
  08.05 dr Karolina Dobies (Łaska) 
  22.05 ks. Grzegorz Strzelczyk (Jezus Chrystus) 
  05.06 dr Karolina Dobies (Duch Święty) 
  11.09 dr Magdalena Jóźwik(Kościół) 
  2.10 dr Magdalena Jóźwik (sakramenty) 
  9.10 dr Magdalena Jóźwik (sakramenty cd)
  23.10 ks. Grzegorz Strzelczyk (życie wieczne)
 4. UWAGA: zasadniczo zakończyliśmy już zapisy. Gdyby jednak ktoś jeszcze chciał dołączyć - prosimy o zgłoszenie na adres: centrum.formacji@archidiecezjakatowicka.pl
 5. koszt: dobrowolna ofiara (na miejscu lub na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 (BNP Paribas)), w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Dla liderów”  

edycja Żory

 1. adresat liderzy (animatorzy itd., osoby przygotowujące się do takiej posługi dekanatu Żory)
 2. miejsce: parafia św. Stanisława BiM w Żorach (Boryńska 45, 44-240 Żory)
 3. termin: środy, 19.00-ok. 21.15

  20.03 dr Karolina Dobies (człowiek)
  3.04 dr Magdalena Jóźwik (stworzenie)
  24.04 ks. Grzegorz Strzelczyk (Bóg – Trójca)
  15.05 dr Magdalena Jóźwik (łaska) 
  29.05 ks. Grzegorz Strzelczyk (Jezus Chrystus) 
  12.06 dr Karolina Dobies (Duch Święty) 
  18.09 dr Magdalena Jóźwik (Kościół) 
  2.10 ks. Grzegorz Strzelczyk (sakramenty) 
  16.10 dr Magdalena Jóźwik (sakramenty cd.) 
  6.11 ks. Grzegorz Strzelczyk (życie wieczne)  
 4. UWAGA: zasadniczo zakończyliśmy już zapisy. Gdyby jednak ktoś jeszcze chciał dołączyć - prosimy o zgłoszenie na adres: centrum.formacji@archidiecezjakatowicka.pl
 5. koszt: dobrowolna ofiara (na miejscu lub na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003 (BNP Paribas)) , w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Dla liderów”  

edycja w Wielkiej Brytanii

informacje niżej lub na:
https://www.teologia.uk/

zakończona edycja: Wodzisław

po raz pierwszy...

Dekanat wodzisławski był pierwszym dekanatem, w którym odbył się cykl "Dogmatyka dla liderów", był to więc swoisty poligon dla prowadzących - dr Karoliny Dobies, dr Magdaleny Jóźwik i ks. Grzegorza Strzelczyka.

u św. Herberta

Spotkania odbywały się w od 19.09.2018 do 10.04.2019 w gościnnych progach parafii św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim.

Mobirise
Kontakt

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej
Marii Skłodowskiej-Curie 30/5
Katowice
Email: centrum.formacji@archidiecezjakatowicka.pl
Telefon: 519546012 (w dni robocze 9.00-15.00)

Konto

Archidiecezja Katowicka
77 1600 1055 1848 6348 7000 0003
(BNP Paribas)
w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Dla liderów”