how to create a site for free

DOGMATYKA
dla liderów

cykl formacyjny przeznaczony dla liderów, animatorów itd. wspólnot parafialnych

Dziesięć dwugodzinnych spotkań składa się na syntetyczne wprowadzenie w podstawowe prawdy wiary - od Boga w Trójcy św. jedynego po rzeczy ostateczne...

 1. prowadzenie: Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej (wśród wykładowców ks. dr Grzegorz Strzelczyk, dr Magdalena Jóźwik...)
 2. adresat pierwszej edycji: liderzy dekanatu Wodzisław Śląski
 3. start: 19 września 2018
 4. termin: środy, 18.30-ok. 21.00
  19.09.2018
  10.10.2018 
  24.0.2018 
  14.11.2018 
  5.12.2018 
  9.01.2019 
  30.01.2019 
  27.02.2019 
  20.03.2019 
  10.04.2019
 5. miejsce: parafia św. Herberta w Wodzisławiu Śląskim - ul. Radlińska 52 , 44-286 Wodzisław Śląski 
 6. koszt: dobrowolna ofiara (na miejscu lub na konto: Archidiecezja Katowicka 77 1600 1055 1848 6348 7000 0003  (BNP Paribas) , w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Dla liderów” 
 7. zapisy: przez formularz poniżej lub telefonicznie w godzinach 9-15:  nr 519546012 

Szczegółowy program

Każde spotkanie to dwie godziny zegarowe wykładu z przerwą oraz możliwością zadawania pytań.
Uczestnicy będą mieli dostęp do nagrań zajęć.

1. Wiara w Boga: jednego w Trójcy (19.09.2018) - ks. Grzegorz Strzelczyk
    Na co należy uważać gdy mówimy o Bogu (antropomorfizm itd.)?
    Jeden Bóg – cechy boskiej natury (teologia naturalna)
    Objawienie w sensie ścisłym i w sensie szerokim oraz potocznym
    Wiara jako odpowiedź Bogu
    Trójca „Osób”
        Natura – aspekt jedności
        Osoba (hipostaza) – aspekt wielości
        Jak nie wierzymy? (modalizm, tryteizm, arianizm itd.)
        Współwieczność jedności i wielości

2. Wiara w Boga: Ojca i Stworzyciela (10.10.2018) - dr Magdalena Jóźwik
    Jak czytać biblijne opowiadania o stworzeniu?
    Stworzenie a ewolucja
    Opatrzność (między deizmem a deterministyczną predestynacją)
    Kim są aniołowie (i szatan) i co mogą?

3. Co wiemy o człowieku? (antropologia) (24.10.2018) - dr Karolina Dobies
    Podobieństwo do Boga
    Jedność duchowo-materialna (dusza i ciało – jak rozumieć ich wzajemną relację?)
    Władze człowieka (aspekty doświadczenia egzystencjalnego)
            Umysł / mózg i rozumność
            Wola i wolność
            Umysł / mózg i emocjonalność (serce?)
            Sumienie
Naturalna zdolność do komunikacji z Bogiem

4. Łaska, grzech człowieka i jego skutki (14.11.2018) - dr Magdalena Jóźwik
Co to jest łaska?
            Łaska niestworzona
            Łaska stworzona
                    Łaska uświęcająca
Co to jest grzech pierworodny?
    Grzech pierwszych rodziców
    Stan braku łaski
        Konsekwencje grzechów
            (zachowany „obraz”, utracone „podobieństwo”)
            „pożądliwość”
            co dziedziczymy, a czego nie?
    Niemożność samozbawienia (na czym polega pelagianizm?)

5. Wierzę w Boga Wcielonego i zbawiającego (5.12.2018) - ks. Grzegorz Strzelczyk
Wcielenie
        Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym Bogiem
        Co to znaczy, że Jezus jest prawdziwym człowiekiem
        Unia hipostatyczna i jej skutek zbawczy: jedyne pośrednictwo Chrystusa
Zbawienie
        wymiar obiektywny (dzieło zbawcze Chrystusa)
                wierność Chrystusa odwraca niewierność Adama
                odpuszczenie grzechów (uczynkowych i zgładzenie pierworodnego)
                nowe stworzenie
        wymiar subiektywny (przyjęcie skutków dzieła zbawczego przez danego człowieka)
                słowo Boże, wiara, sakramenty, wspólnota…
                 już i jeszcze nie zbawienia subiektywnego

6. Wierzę Ducha Świętego (9.01.2019) - dr Karolina Dobies
Trzeci z Trójcy
Działanie Ducha w stworzeniu
Działanie Ducha w człowieku
        Uprzedzające – ku wierze
        Uświęcające (chrzest)
                Wzmocnienie wobec dobra
                    (rozpoznanie, wybór środków, męstwo, wytrwałość)
                    i ochrona w pokusie
                Charyzmaty pośrednio dla wspólnoty
        Ukierunkowujące ku posłudze (bierzmowanie)
                Ukierunkowanie na drogę życiową – „powołanie”
                Charyzmaty dla wspólnoty

7. Wierzę w Kościół (30.01.2019) - dr Magdalena Jóźwik
Ekklesia – zwołanie wspólnoty uczniów Jezusa
Tożsamość Kościoła
        Ciało Chrystusa
        Lud Boży
        Wspólnota
        Sakrament zbawienia
Kto jest w Kościele
        Członki ciała – żywe i martwe
        Schizma i herezja => ekumenizm
        Przyporządkowanie do Kościoła => dialog międzyreligijny
                Obowiązek misji
Powołania, posługi i charyzmaty
        Apostolskość Kościoła i rola pasterzy
        Odpowiedzialność wszystkich za wszystkich
        Współpraca świeckich z pasterzami
Maryja i inni święci
        Maryja jako wzór Kościoła
        Communio sanctorum (wstawiennictwo świętych)

8. Bóg działa w sakramentach i przemienia nas na obraz Chrystusa (27.02.2019) - ks. Grzegorz Strzelczyk
Co to jest sakrament?
        Znak sakramentalny
        Łaska sakramentalna
        Sakramenty a sakramentalia
Inicjacja chrześcijańska
[uwaga: wszystkie sakramenty omawiane w schemacie: skutek (łaska sakramentu i współdziałanie z nią) => dyspozycja przyjmującego (warunki przyjęcia) => materia, forma, szafarz]
        Chrzest
        Bierzmowanie
        Eucharystia

9. Sakramenty uzdrowienia i komunii (20.03.2019)  - dr Magdalena Jóźwik
Sakrament pokuty
Sakrament namaszczenia chorych
Sakrament święceń
Sakrament małżeństwa

10. Na co mamy nadzieję? (10.04.2019) - ks. Grzegorz Strzelczyk
„Rzeczy stateczne” (indywidualne)
        śmierć
        sąd (szczegółowy, indywidualny)
        niebo albo piekło
                czyściec i modlitwa za zmarłych (odpusty)
                piekło (a miłosierdzie Boże)
                niebo (szczęście z „oglądania” Boga jeszcze przed zmartwychwstaniem ciała)
Dopełnienie dziejów zbawienia (powszechne, wspólnotowe):
        Paruzja
        zmartwychwstanie ciał i przemiana kosmosu
        sąd ostateczny
        „gody Baranka”

ZAPISY

Wypełnienie poniższego formularza równa się zgłoszeniu chęci uczestnictwa. Odpowiemy drogą e-mail potwierdzając zgłoszenie.
Można też zgłosić się telefonicznie (nr 519546012 w dni robocze w godzinach 8-14).

Kontakt

Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej
Marii Skłodowskiej-Curie 30/5
Katowice
Email: centrum.formacji@archidiecezjakatowicka.pl
Telefon: 519546012 (w dni robocze 9.00-15.00)

Konto

Archidiecezja Katowicka
77 1600 1055 1848 6348 7000 0003
(BNP Paribas)
w tytule przelewu: „darowizna na cele kultu religijnego – Dla liderów”